VÁŽENÍ OBČANÉ,  

DĚKUJEME VÁM  za dobrovolné finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky.

Dobrovolné příspěvky budou použity pro všechny, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti a zároveň schopnosti zachovat důstojnost každého člověka.

 V naší obci bylo vybráno 8 808,– Kč.