Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality obzduší Jihomoravského kraje III”.
Ministerstvo životního prostředí