Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Knihovna

Prostřední Poříčí obecní úřad

Základní informace o knihovně

Knihovna se nachází v budově mateřské školy. Nabízí 2 215 svazků knih. Pro návštěvníky je k dispozici počítač s připojením k internetu.

Každým rokem se rozšiřuje knižní fond.

Obecní knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Boskovicích, odkud jsou z regionálního oddělení dováženy nové knihy, případně je možno zajistit knihy dle zájmu čtenářů.

Výpůjční doba

každé pondělí 15.00 – 17.00 hodin

Knihovnice: Vlasta Formánková