Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Kultura

Prostřední Poříčí obecní úřad

Před první světovou válkou zde působila zájmová organizace „Omladina“. Po založení zájmové organizace „Orel“ byla „Omladina“ zrušena.

Každoročně bylo uspořádáno několik kulturních akcí. Například ochotnické divadlo, dechová hudba, sportovní cvičení, taneční zábavy a plesy.

Sbor dobrovolných hasičů každý rok v naší obci pořádá kácení máje.

V r. 2007 obec, Sbor dobrovolných hasičů v Prostředním Poříčí společně s Mysliveckým sdružením Prostřední Poříčí uspořádali akci „Loučení dětí a rodičů s prázdninami“. Myslivci pozvali děti na mysliveckou chatu, kde je čekalo překvapení. Děti si mohly zasportovat a také povozit na koni. Z myslivecké chaty se všichni přemístili k „Zemance“, kde na ně čekalo občerstvení a volná zábava.

V posledních letech obec společně se Sborem dobrovolných hasičů a Jednotou Boskovice pořádá pro děti tradiční „Mikulášskou nadílku“.

V roce 2007 obec zakoupila Betlém a vánoční výzdobu.

Dne 16. prosince 2007 na prostranství vedle místní prodejny potravin byl umístěn Betlém, který nám požehnal náš kněz Mgr. Zdeněk Veith.

Občané a přátelé z okolních obcí se sešli v předvánočním čase, společně si zazpívali koledy a děti z naší obce připravily vánoční vystoupení. Ženy z naší obce napekly vánoční cukroví. Na závěr byl podáván ovocný čaj, medovina a vánoční cukroví.