Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

O obci Prostřední Poříčí

Prostřední Poříčí obecní úřad

Obcí protéká řeka Křetínka, která přitéká z obce Horní Poříčí a dále teče do Křetína. Tato řeka dělí naši obec na dvě poloviny. Pravý svah má jílovitou půdu, kterou naši předkové používali na výrobu cihel. Dále se zde těžila železná ruda. Voda vytékající z tohoto svahu je mírně nažloutlá, protože obsahuje železo. Levý svah má kamenitou půdu s drolící se opukou.

Prostřední Poříčí v číslech

  • Rozloha 4,8 km2
  • 75 domů
  • 261 obyvatel
  • 9 zastupitelů včetně starosty a místostarosty
  • 7 výborů