Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Historie obce Prostřední Poříčí

Prostřední Poříčí obecní úřad

Řemesla

Před první světovou válkou a ještě po ní způsob obživy zdejšího obyvatelstva bylo převážně zemědělství. Byly tady též zastoupena řemesla, jako: kovář, kolář, švec, kameník, krejčí, švadleny, zedník, mlynář, obchodníci.

Jen málo občanů bylo zaměstnáno v továrnách. V současné době je v naší obci Zemědělské družstvo „Ledeko“. Většina obyvatel dojíždí za prací do okolních měst.

Z řemesel v naší obci je pouze stolařství.

Budovy

Dům číslo 6, v roce 1 600 se připomíná existence bratrského kazatele, který v tomto domě bydlel. Mnoho roků se zde říkalo u „rechtorů“.

Dům č. 9, bývalý mlýn a pila s vodním náhonem. Po roce 1948 mlýn s pilou byl zrušen a v současné době slouží obci jako knihovna, obecní úřad, sál a hasičská zbrojnice.

Kříž u domu Zdeňka Dvořáka vytesán panem Dvořákem – otcem.

Kaplička zasvěcena Panně Marii, postavil Josef Doskočil r. 1891 z darů občanů.

Dům číslo popisné 8 – Zemanka – při různých úpravách a přestavbách bylo zjištěno, že tato usedlost měla i obranný charakter. Po požáru před koncem 19. století byl nalezen hrnec stříbrných peněz, které jsou uloženy v muzeu v Brně a Vídni.

Jméno obce Prostřední Poříčí se poprvé uvádí r. 1629. Před tímto datem domky s číslem popisným 1 – 8 byly součástí Křetína. Dosud neznámým úředním rozhodnutím vznikla obec Prostřední Poříčí.

Rozloha obce činí 4,8 km2. První zmínky o počtu obyvatel jsou známé až po třicetileté válce, kdy obec měla 18 usedlostí a 4 domky. V r. 1790 měla obec 46 domů a 252 obyvatel. Počet domů a obyvatel rostl až do r. 1910, kdy bylo na Prostředním Poříčí 74 domů a 616 obyvatel. Tento stav obyvatel zůstal až do r. 1950. Nyní má obec 107 domů a 277 obyvatel.

Data majitelů, Podzemanského mlýna č. 9, vypsaná z blanenské ročenky z r. 1971 – 1972 na straně 53 v článku prof. Miloslava Trmače.

  • r. 1790 mlýn vlastnil podzemanský Václav Řihák, zápis 8. 11. 1791, 4, 9. 1803 Jan Čech, 11. 12. 1804 Libor Gericher, 20. 5. 1808 Antonín Kroutil, 7. 12. 1813 Antonín Škorpil, 19. 10. 1818 František Hájek, 25. 1. 1828 Josef Strigler
  • r. 1873 připsán 5/8 díl Františce Striglerové. Zápisy o mlýně jsou uzavřeny v pozemkové knize datem 15. 7. 1873.
  • Požár mlýna se udál v r. 1934. Po požáru K. Strigler zbudoval pouze obytné místnosti.

Toto dílo prodal i s loukami, náhonem a polem koncesí staviteli a majiteli zdejšího panství Hubertu Svobodovi. Zároveň byla Hubertu Svobodovi prodána hospoda paní Korálníkové i s přilehlými pozemky, zvaná Zemanka, č. 8. Hostinským se pak stal Jaroslav Eger s manželkou Helenou.

Nyní se v budově zvaná Zemanka nachází obecní úřad, požární zbrojnice, klubovna a kulturní místnost.

Geologie

Opukové lomy využívali předkové na stavby rodinných domů. Ve vylámamé opuce se nacházejí obtisky zkamenělých mořských živočichů. Z tohoto svahu je voda průzračně modrá a velmi dobrá.

Prostřední Poříčí obecní úřad