Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Knihovna

Prostřední Poříčí obecní úřad

Knihovnice: paní Vlasta Formánková

Do roku 1973 byla obecní knihovna umístěna v budově Základní školy v Prostředním Poříčí.

Půjčování knih do tohoto roku prováděli učitelé školy. Poslední knihovnicí z řad učitelů byla paní Marie Rolínková, t.č. ředitelka základní školy. Po uzavření školy v r. 1973 byla knihovna přemístěna do prostor na „Zemance“. Paní Rolínkovou vystřídali knihovníci – pan Ladislav Onderka, paní Růžena Chalupníková, v r. 1983 převzala funkci knihovnice Iva Němcová, od r. 1987 přebírá knihovnu Aloisie Němcová.

V r. 2003 byla v naší obci z důvodu malého počtu dětí uzavřena Mateřská škola v Prostředním Poříčí a poté se knihovna přestěhovala do bývalé mateřské školy.

V r. 2004 se knihovnicí stala Marie Nečasová, v roce 2010 tuto funkci předala paní Vlastě Formánkové.

Knihovna má k 31. 12. 2007 celkem 2 215 svazků. Z toho krásná literatura 1897 svazků a naučná literatura 318 svazků.