Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Výbory

Prostřední Poříčí obecní úřad

Finanční výbor

Předseda: Jiří Jež

Kontrolní výbor

Předsedkyně: Ivana Květenská

Výbor životního prostředí

Předsedkyně: Alena Dražilová

Správa obecního majetku – pozemky

Předseda: Ing. Jaroslav Peterka

Správa lesů

Předsedkyně: Zdeněk Kotoulek

Práce s mládeží

Předseda: Pavla Novotná

Kulturní výbor

Předsedkyně: Zdeňka Dusilová

Platí k 21.12.2022