Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Výbory

Prostřední Poříčí obecní úřad

Finanční výbor

Předseda: Jiří Jež

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Tomáš Herčík

Výbor životního prostředí

Předsedkyně: Bc. Lenka Ježová

Správa obecního majetku – pozemky

Předseda: Ing. Jaroslav Peterka

Správa lesů

Předsedkyně: Alena Dražilová

Práce s mládeží

Předsedkyně: Pavla Novotná

Kulturní výbor

Předsedkyně: Zdeňka Dusilová

Platí k 20.10.2022