Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Povinný subjekt

Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název
  Obec Prostřední Poříčí
  se sídlem Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín
 2. Důvod a způsob založení
  Postavení obcí je dáno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura
  Orgány obce:
  • zastupitelstvo obce v počtu devíti členů
  • starosta obce
  • obecní úřad, který tvoří starosta, místostarosta, úředník
   Orgány zastupitelstva obce:
  • finanční výbor, kontrolní výbor, komise
 4. Kontaktní spojení
  kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
  Komerční banka Blansko, č. ú. 16427-631/0100

 6. 00637785
 7. DIČ
  CZ00637785
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Dokumenty hospodaření obce
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
  Požadované informace lze získat na obecním úřadě na základě písemné žádosti, případně pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).
 10. Příjem žádostí či stížností, návrhů, podnětů a dalších podání
  Úředník obecního úřadu, starosta a místostarosta přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informací a další podání
 11. Formuláře
  Potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě.
 12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
  Informace a návody na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě.
 13. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Informace jsou poskytovány zdarma.
  Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
  • poplatek za úřední ověření podpisu 30 Kč
  • poplatek za úřední ověření listiny 30 Kč/1 stránka
 14. Seznam zřízených organizací
  Organizační složka obce:
  • Obecní knihovna Prostřední Poříčí, okres Blansko Prostřední Poříčí 75, 679 62 Křetín