Obec Prostřední Poříčí

Vyhledávání

Aktuální počasí

booked.net

Úřední deska

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu – II. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec domácí kompostéry jako prostředek pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je snížit množství produkovaného odpadu a umožnit občanům zpracovávat bioodpad přímo v domácnostech.

Předmětem podpory je předcházení vzniku komunálních odpadů na území Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva občanům – nový územní plán obce

Vážení občané,

v současné době probíhá zpracovávání nového územního plánu obce Prostřední Poříčí.

Aby územní plán obsahoval co nejvíce z potřeb obce Prostřední Poříčí, žádáme Vás tímto, abyste do 29.10.2021 předložili na obecní úřad návrhy a podněty, co by mělo být zapracováno do nového územního plánu obce.

Všechny návrhy a podněty následně projedná zastupitelstvo obce.

Děkujeme za spolupráci

Bedřich Folkman – starosta obce

Sňato dne: 29.10. 2021

L

Další dokumenty