Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Školství

Prostřední Poříčí obecní úřad

Do r. 1912 chodily děti z naší obce do školy v Křetíně. Po zbudování školy v naší obci děti začaly navštěvovat školu v místě. Byly otevřeny dvě třídy, kde děti chodily od 1. ročníku až do 5. ročníku. Školu začalo navštěvovat 84 dětí.

Do měšťanské školy chodily děti do Letovic nebo do Moravské Chrastové. Škola v naší obci byla zrušena r. 1973 a přebudována na mateřskou školu. Žáci v současné době docházení od prvního až pátého ročníku do Křetína a od šestého až devátého ročníku do Letovic.

Některé děti z naší obci dojížději i do Základní školy ve Vítějevsi.