Příloha závěrečného účtu obce Prostřední Poříčí za r. 2012, výkaz o plnění rozpočtu – FIN 2-12
FIN 2-12