Příloha závěrečného účtu obce Prostřední Poříčí za r. 2012 – Rozvaha 12/2012
Rozvaha 12_2012