Výzva k podání nabídek veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem “Úspora energií ve víceúčelovém objektu občanské vybavenosti s požární zbrojnicí – Prostřední Poříčí”
307