Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven:

Od pondělí 23. 9. 2019 do úterý  24. 9. 2019 na točně autobusů

od středy  25.9. 2019 do čtvrtka 26.9. 2019 za mostem u Jankových

od pátku  27.9. 2019 do soboty  28.9. 2019 u obecního úřadu

Připomínáme, že kontejner je určen pouze na domovní odpad, který nemůžete pro větší objem uložit do popelnic.

Do kontejneru nepatří odpad ze zahrady (např. tráva, větve), nebezpečný odpad a stavební odpad.

 

Sňato dne: 29.9. 2019