Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebude dne 24.3.,25.3. a 26.3.2020 v naší obci vypnut elektrický proud.