MNOHOKRÁT DĚKUJEME švadlence EVĚ, která našila roušky pro občany. Patří ji za to VELKÝ DÍK.

VELKÝ DÍK patří i dalším lidem, kteří se na výrobě roušek jakkoli podíleli, například věnovali materiál na ušití roušek.