Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven: 

V pátek     24. 9. 2021 před mostem u obecního úřadu        

V pondělí  27. 9. 2021 na točně autobusů

Ve středu 29. 9. 2021 za mostem u Jankových  

Připomínáme, že kontejner je určen pouze na domovní odpad, který nemůžete pro větší objem uložit do popelnic.

Do kontejneru nepatří odpad ze zahrady (např. tráva, větve), nebezpečný odpad a stavební odpad.