Dne 24. 9. 2021 byl zahájen provoz víceúčelového hřiště v Prostředním Poříčí.