Děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v pokladničkách byl 2 725 023,– Kč.

V naší obci se vybralo 11 480,– Kč.

Děkujeme, že pomáháte lidem v nouzi.