Obec Lazinov vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele pohostinství v obci Lazinov. Podrobné podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na stránkách obce Lazinov: www.lazinov.cz