Archiv rubriky: Archiv

Obec Prostřední Poříčí – Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu k 31. 12. 2018

FIN 12 2018

Příloha 12 2018

Rozvaha 12 2018

Výkaz zisku a ztráty 12 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace – rozvaha 12 2018

Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace – výkaz zisku a ztráty 12 2018

 

Sňato dne: 15.5. 2019

Městský úřad Letovice, Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Mestsky urad Letovice, Verejna vyhlaska

Sňato dne: 16.5. 2019

Městský úřad Boskovice, Veřejná vyhláška, oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kněževes

Verejna vyhlaska, uzemni plan Knezeves

Sňato dne: 11.5. 2019