Mobilní sběr nebezpečného odpadu. Od středy 18. 4. 2012 nebezpečný odpad můžete shromažďovat na točně pro autobusy. Bližší informace naleznete v příloze.
Nebezpečný odpad 1