Komplexní pozemkové úpravy – zápis z úvodního jednání

Kontaktní údaje na zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o., se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno,
projektantka Pavlína Papoušková
e-mail: pavlina.papouskova@agroprojektpso.cz
tel. 777 739 351
webové stránky: www.agroprojektpso.cz