Rubrika: Archiv

Mikroregion Letovicko, Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko

Valná hromada Mikroregionu Letovicko dne 18.12.2018 v 15.30 hodin
Mikroregion Letovicko Valna hromada