Archiv rubriky: Archiv

Návrh závěrečného účtu za r. 2017 – Rozvaha

rozvaha_12-2017

Sňato dne: 29.6. 2018

Návrh závěrečného účtu obce Prostřední Poříčí za r. 2017 – FIN 2-12, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

FIN_12-2017

Sňato dne: 29.6. 2018

Výzva MAS Partnerství venkova, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova

Výzva MAS Partnerství venkova

Sňato dne: 29.6. 2018

Návrh závěrečného účtu Obce Prostřední Poříčí, příloha 12/2017

priloha_12-2017

Sňato dne: 29.6. 2018