Archiv rubriky: Archiv

Městský úřad Boskovice, Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Horní Poříčí

Uzemni plan – Horni Porici

Sňato dne: 15.6. 2018