Archiv rubriky: Archiv

Návrh závěrečného účtu za r. 2017, Výkaz zisku a ztráty 12/2017, Mateřská škola Prostřední Poříčí příspěvková organizace, příloha č. 2

Vykaz zisku a ztraty 12 2017, MS

Sňato dne: 29.6. 2018

Návrh závěrečného účtu obce Prostřední Poříčí za r. 2017, Rozvaha, Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace, příloha č. 2

Rozvaha 12 2017, MS

Sňato dne: 29.6. 2018

Návrh závěrečného účtu obce Prostřední Poříčí za rok 2017 – Výkaz zisku a ztráty 12/2017

vykazZZ_12-2017

Sňato dne: 29.6. 2018