Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Archiv Úřední desky

Obec Prostřední Poříčí – Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu k 31. 12. 2018

FIN 12 2018

Příloha 12 2018

Rozvaha 12 2018

Výkaz zisku a ztráty 12 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace – rozvaha 12 2018

Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace – výkaz zisku a ztráty 12 2018

 

Sňato dne: 15.5. 2019