Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka

Důležité upozornění pro chovatele drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou

Dle mimořádného veterinárního opatření Státní veterinární správy je katastrální území Prostřední Poříčí zahrnuto do pásma dozoru (uzavřeného pásma). Pro všechny chovatele drůbeže s výjimkou chovatelů exotického ptactva z toho vyplývá povinnost nahlásit obci Prostřední Poříčí následující informace:

Jméno, adresu, telefonní kontakt, místo adresy chovu, určení produktů (tj. zda je chov pro vlastní potřebu nebo pro prodej) a počet chované drůbeže dle jednotlivých druhů. K vyplnění prosím využijte přiložený dokument.

Tyto informace jsou chovatelé povinni sdělit nejpozději do středy 21. prosince 2022 do 18:00 hod Obecnímu úřadu Prostřední Poříčí. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám obce z důvodu nemoci prosím o předání elektronickou (na email obec@prostredniporici.cz) nebo tištěnou (do schránky nebo ve středu před konáním jednání zastupitelstva). Několik výtisků je k dispozici u fyzické úřední desky.

Celý text mimořádného opatření naleznete na úřední desce obce Prostřední Poříčí (na elektronické desce i ve vývěsce).

Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka
Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka- sčítací list