Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Archiv Úřední desky

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy. Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337 zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581 (dále jen stavebník), podal dne 20.6. 2012 u odboru dopravy Městského úřadu Boskovice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: “II/365 Horní Poříčí – Prostřední Poříčí”
II 365 Horni Porici-Prostredni Porici