Zprávy

b

Úřední deska

i

Dokumenty

Archiv Úřední desky

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2015

Obecní úřad v Prostředním Poříčí děkuje všem, kteří přijali koledníky a přispěli do jejich pokladničky a tím podpořili charitní dílo. Motto letošní sbírky: “Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje” Matka Tereza
Trikralova sbirka

Nález psa

Jedná se o psa – křížence, černé barvy Případný majitel si může psa vyzvednout na MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19. Bližší informace na telefonním čísle 516 482 252 nebo u městské policie 607 574 854.
pes 18.12.2014